Blog - 13/11/2018

WORKSHOP ĐIỀU CHẾ NƯỚC HOA SCENT LAB #3 - "CHẠM NỐT AN YÊN"

Workshop điều chế nước hoa Scent Lab đã trở lại với chủ đề thứ 3 mang tên "Chạm Nốt An Yên". Đúng...

Blog - 29/10/2018

WORKSHOP ĐIỀU CHẾ NƯỚC HOA SCENT LAB #2 - TRẦM

Thoắt cái buổi điều chế nước hoa thứ 2 của Scent Lab lấy cảm hứng từ Trầm hương đã diễn ra thành ...

Blog - 05/10/2018

WORKSHOP ĐIỀU CHẾ NƯỚC HOA SCENT LAB #2: OUD – BÍ MẬT TỪ NỐT TRẦM ĐẮT ĐỎ

Bất kì ai có hiểu biết nhất định về gỗ và hương khi nghe đến Oud (trầm hương) đều phải trầm trồ v...

Blog - 04/09/2018

TỰ TAY ĐIỀU CHẾ NƯỚC HOA TẠI WORKSOHOP SCENT LAB ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Nước hoa được điều chế thế nào? Có phải được chiết xuất hoàn toàn toàn từ hoa? Tự chế tạo nước ho...

Blog - 14/08/2018

NOTES OF MEKONG - GỌI TÊN MIỀN THƯƠNG NHỚ

Trong tâm khảm mỗi người con xa xứ, hình ảnh quê hương hiện lên trong những mảnh của ký ức còn đọ...