Hoarient Lê Lợi - 84 Lê Lợi phường Bến Thành quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Hoarient Lê Lợi - 84 Lê Lợi phường Bến Thành quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

84 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.