BLACK FRIDAY 28.11.21

 Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Aurora Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Aurora
 Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Oriental Pearl Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Oriental Pearl
 Nước hoa Miss Vietnam Hanoi (N29) Nước hoa Miss Vietnam Hanoi (N29)
 Nước hoa Miss Vietnam Hanoi (N33) Nước hoa Miss Vietnam Hanoi (N33)
 Nước hoa Miss Vietnam Hue (N28) Nước hoa Miss Vietnam Hue (N28)
 Nước hoa Miss Vietnam Hue (N32) Nước hoa Miss Vietnam Hue (N32)
 Nước hoa Miss Vietnam Saigon (N27) Nước hoa Miss Vietnam Saigon (N27)
 Nước hoa Miss Vietnam Saigon (N31) Nước hoa Miss Vietnam Saigon (N31)
Hết hàng
 Nước hoa Orientica- Harmony Nước hoa Orientica- Harmony
Hết hàng
 Nước hoa Orientica- Monsoon Nước hoa Orientica- Monsoon
Hết hàng
 Nước hoa Orientica- Shangri-La Nước hoa Orientica- Shangri-La
Hết hàng
 Nước hoa Orientica- The Journey Nước hoa Orientica- The Journey
Hết hàng
 Nước hoa Orientica- The Spirit Nước hoa Orientica- The Spirit