Sản phẩm yêu thích nhất

 Nước hoa Garden of the muse- Garden in the rain  Nước hoa Garden of the muse- Garden in the rain
 Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Aurora  Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Aurora
 Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Oriental Pearl  Nước hoa Miss Sài Gòn The Essence- Oriental Pearl
 Nước hoa Miss Vietnam Saigon (N31)  Nước hoa Miss Vietnam Saigon (N31)